Testcenter

Kvalitetscertifiering: För att försäkra våra kunder om optimal prestanda utför vi löpande tester av samtliga av våra profilsystem. Profiler testas om belastning, hållfastighet, energiberäkning (U-värde), brandklass samt inbrottsäkerhet. För varje profil utfärdas därefter certifikat som säkerställer profilens kvalitet.

Under produktutvecklingens gång utför vi även tester inom lufttäthet, vindresistens samt vattentäthet för att försäkra oss om att de uppfyller, och överskrider de europeeiska standarderna.

Scandi Fasad följer ISO 9002, branchens tekniska produktrelaterade föreskrifter.

Scandi Fasad: ett system som ger kvalité, trygghet och hög beständighet.


SökÖversikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!