Skjutdörr Artline

Sapa Skjutdörr ARTLINE har en elegant, minimalistisk och exklusiv design.

Skjutdörren är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler och är utformad för optimala glasytor och öppenhet i arkitekturen.

Tröskeln är nedsänkt i golvet och karmen inbyggd i intilliggande väggar för att ge ett ramfritt intryck.

Utföranden.
Ett skjutbart dörrblad med ett fast sidoljus
Två skjutbara dörrblad utan sidoljus
Dubbelflyglig
Öppningsbart 90° hörn s.k. flytande hörn
Mått dörrblad. Max höjd 2,8 m. Max bredd 3,2 m.
Dörrbladsvikt. Max 250 kg.
Glasfals. För två eller treglasrutor.

Elevationer och detaljer
Skjutdörrsalternativ




Fri öppning

Skjutdörren är utformad för optimala glasytor och öppenhet i arkitekturen.

Ett skjutbart dörrblad


F.O= Fri öppning
K.Y.M= Karmyttermått
Fri öppning= KYM/2-136 mm
KYM= Fri öppningx2+272

Två skjutbara dörrblad


F.O.= Fri öppning
K.Y.M= Karmyttermått
Fri öppning= KYM/2-144 mm
KYM= Fri öppningx2+288

Dubbelflyglig


F.O.= Fri öppning
K.Y.M= Karmyttermått
Fri öppning= KYM/2-203 mm
KYM= Fri öppningx2+406

Beslagsfunktioner

Sapa Skjutdörr ARTLINE erbjuds i enkelflygligt utförande, med ett eller två skjutbara dörrblad och som dubbelflygligt.
Öppningsbart 90° hörn s.k. flytande hörn finns också.
Varje skjutbart dörrblad har spanjolett med två låspunkter. Handtag av aluminium på insidan.


Ett skjutbart dörrblad


Två skjutbara dörrblad


Dubbelflyglig med två skjutbara dörrblad


Öppningbart 90° hörn s.k. flytande hörn



Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att skjutdörren placeras i väggens varma del.

Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur.

Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning.

Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.


Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas.

De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa.
Beakta gällande normer och krav.
llustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK.
Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

2-glas isolerruta


3-glas isolerruta


U-värden Skjutdörr Artline

Formel för beräkning av skjutdörrens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Uskjutdörr= ( Ag*Ug + Af*Uf + Ig*ψg )/( Ag + Af )
Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

U-värde 2-glas


U-värde 3-glas


Infästningsprinciper

Infästning av skjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion.

Val av montageprincip avgörs av väggtyp.
Antal infästningspunkter och placering beror på skjutdörrens storlek.

Profilsnitt


Artline bilder








Sök



Översikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!